Viajar – Podróżować

Lugares desconocidos

Nieodkryte miejsca (w Polsce i w Hiszpanii)

España es sin duda uno de los destinos de vacaciones por excelencia. Para ciudadanos españoles y de muchos otros países del mundo. 

Un clima envidiable con unos 300 días de sol al año, buena gastronomía y más de 7800 km de costa, con su millón de km cuadrados de aguas marinas. Sus islas son una viejas y adoradas conocidas de los turistas internacionales. Las costas del Levante y Cataluña, al igual que ciudades cosmopolitas como Barcelona, admirados destinos de vacaciones. Pero… ¿Qué más sabemos de España y sus opciones de turismo y ocio? ¿Qué hay de otros planes turísticos, para vacaciones o excursiones de fin de semana?

De los 50 millones de hectáreas de territorio, en torno al 36% están ocupadas por bosques. Un territorio con 10 cordilleras y sus respectivos valles. Así como más de 8000 municipios, ciudades, pueblos, aldeas… Un país lleno de posibilidades para multitud de planes turísticos de interior, turismo rural, senderismo, escalada, esquí…

¿VAS A PERDÉRTELO?

Hiszpania jest niewątpliwie jedną z kluczowych wakacyjnych destynacji. Nie tylko dla obywateli Hiszpanii, ale (może przede wszystkim) także dla wielu innych krajów na świecie.

 Godny pozazdroszczenia klimat z około 300 słonecznymi dniami w roku, dobrą gastronomią i ponad 7800 km linii brzegowej z milionami kilometrów kwadratowych wód morskich. Wyspy Hiszpanii to stare i ukochane znajome międzynarodowych turystów. Wybrzeża Lewantu i Katalonii, a także kosmopolityczne miasta, takie jak Barcelona, zachwycają podróżników. Ale… Co jeszcze wiemy o Hiszpanii, jej turystyce i możliwościach spędzania wolnego czasu? Co z innymi planami turystycznymi, wakacyjnymi lub weekendowymi wycieczkami?

Z 50 milionów hektarów ziemi, około 36% zajmują lasy. Terytorium z 10 pasmami górskimi i odpowiadającymi im dolinami. Oprócz tego ponad 8000 gmin, miast, miasteczek, wiosek … Kraj pełen możliwości dla wielu planów turystyki śródlądowej, agroturystyki, turystyki pieszej, wspinaczki oraz jazdy na nartach …

ZAINTRYGOWANY?